Menu

Η παιδεία δεν είναι δαπάνη! Είναι επένδυση!*

της Ερμέλας Γιάννας

Αξιοποιώντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία παρέχει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της, η ομάδα του ΔΙΚΤΎΟΥ ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών για την Παιδεία.

Η πρόταση του ΔΙΚΤΎΟΥ, η οποία υποστηρίζεται από σημαντικές προσωπικότητες του πνεύματος και της πολιτικής, όπως η επιφανής καθηγήτρια και βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, ο νομπελίστας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου και πολλοί άλλοι, έχει ως στόχο την εξαίρεση των δαπανών κάθε εθνικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση από τον υπολογισμό του ελλείμματος, στις περιπτώσεις που οι δαπάνες αυτές υπολείπονται του μέσου όρου της Ευρωζώνης για τα τελευταία πέντε έτη.

Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται μία σοβαρή προσπάθεια για την προσφορά ίσων ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης, την διασφάλιση των αναγκαίων υποδομών και μέσων για την ποιότητα της εκπαίδευσης καθώς και την εξασφάλιση της απασχόλησης των νέων μέσω της επένδυσης στην παιδεία.

Οι παραπάνω στόχοι φαίνεται να γίνονται ακόμα πιο επιτακτικοί σήμερα, που εν μέσω της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής των χωρών της ΕΕ, πολλοί τομείς της λειτουργίας του κράτους επηρεάστηκαν -παρόλο που ορισμένες φορές το όφελος ήταν λογιστικό και πρόσκαιρο-.

Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα σύμφωνα με το ΔΙΚΤΥΟ είναι η Παιδεία. Τα τελευταία τρία χρόνια 20 κράτη μέλη της ΕΕ έκαναν περικοπές στην εκπαίδευση από 1% έως 5%. Οι πιο κραυγαλέες περιπτώσεις είναι αυτές της Ελλάδας, Λετονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας και Κροατίας, όπου οι περικοπές των δαπανών για την παιδεία έφτασαν το 5%.

Δεδομένου, ότι η κρίση πλήττει περισσότερο όσους βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας, δηλαδή τους νέους και ακόμα περισσότερο τους ανειδίκευτους, το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε οι κυβερνήσεις να κάνουν είναι να αντιμετωπίζουν την παιδεία σαν μία ακόμη μορφή κρατικής σπατάλης και όχι σαν μία επένδυση για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, μία φωνή αισιοδοξίας αλλά και σοβαρότητας έρχεται να καλέσει όλους τους πολίτες της ΕΕ να συμβάλλουν με την υπογραφή τους στην αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία, όχι μόνο στα προ κρίσης επίπεδα, αλλά σε ποσοστό 5% του ΑΕΠ για κάθε χώρα.

Η πρόταση του ΔΙΚΤΟΥ για την παιδεία δεν είναι μόνο αναγκαία αλλά και εφικτή, καθώς προβλέπεται ότι τα χρήματα θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από ειδικά σχήματα και κεφάλαια από τον ESM, τα οποία θα καλύπτουν τους εκπαιδευτικούς στόχους.

Όλοι και όλες μας γνωρίζουμε ότι η επένδυση για την παιδεία πάντα γυρίζει πίσω το κεφάλαιο που επενδύθηκε και μάλιστα με τόκο. Είναι στο χέρι μας λοιπόν να αποφύγουμε το ρίσκο να θυσιάσουμε μια ολόκληρη γενιά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε έμπρακτα στους νέους ελπίδα και προοπτική γα ένα καλύτερο αύριο.